top of page

מייבש אוויר דגם DDS - 900

מסועי הייבוש של איילרט מצויידים במפוחים שזרם האוויר בהם יכול להיות מכוון לצורכיכם המדוייקים. המסועים יכולים לשמש למגוון רחב ביותר של מוצרים כמו: עגבניות, מלפפונים, פלפלים ועוד, ובמגוון של נפחים.

יעילות אופרטיבית מקסימלית מושגת באמצעות מבנה קומפקטי, ושימוש מופחת בחשמל.

במידה ונדרש, המסוע יכול להיות מצוייד במנגנון רטט ו/או שאיבה.

בקסטה הממוקמת בתעלת הניקוז, מים מופרדים מאוויר ומנוקזים בנפרד.

 

bottom of page