top of page

מכונות שטיפת ירקות

אנו מייבאים שלל מכונות חיתוך לעלים ולירקות קשים.חיתוך פרוסות,קוביות וג'וליאן

מכונות שטיפת ירקות

אנו מייבאים שלל מכונות חיתוך לעלים ולירקות קשים.חיתוך פרוסות,קוביות וג'וליאן

bottom of page