top of page

טיהור/עיקור אוויר למערכות רפואיות, סדרת PLUS

שמירה על אוויר חופשי מזיהומים היא אתגר הולך וגובר בעולמנו. תהליכי גלובליזציה מאפשרים לזיהומים להתפשט ביתר קלות עם השלכות קשות בתחומים החברתיים והכלכליים. בעקבות תהליכים אלה, קיים צורך מוגבר להכיל זיהומים ולמונע מהם להתפשט לאזורים . חדשים. תהליכי ניקוי סטנדרטיים לצד חקיקה ונהלים פותרים חלק מן הבעיה, אך יש להם מגבלות מובנות. זיהומים הם הסיבוך הנפוץ

 ביותר אחרי הליכי ניתוח ויותר ויותר זיהומים מפתחים עמידות לטיפולים סטנדרטים כמו מתן אנטיביוטיקה. המצב מצריך פתרונות חדשים ומתקדמים, פתרונות אותם מספקת חברת "וירובסטר", פתרונות השתלבים היטב עם אלמנטים קיימים ליצירת מערכת אפקטיבית יותר

מבחר רחב של דגמים המותאמים לכל קונפיגורציה

המערכת מתאימה למגוון יישומים

 

חדרי ניתוח

יחידות טיפול נמרץ

חדרי בידוד

חדרי התאוששות

חדרי טיפול

חדרי המתנה

מרחבים פתוחים כמו מסדרונות

מרחבים ציבוריים

 

טכנולוגיית UVPE:

 

הדור הבא של מערכות ה UV. בתהליך ה UVPE, מיקרו אורגניזמים כמו בקטריות ווירוסים, נחשפים לקרינת UV תוך כדי מעברם במערכת. עקרון אקטיבי זה הוכח כיעיל בפגיעה במערך הגנטי של המיקרואורגניזמים ומונע מהם להתרבות. התהליך הפוטוכימי הזה אינו מייצר חומרי לוואי מסוכנים, ולכן המערכת בטוחה לשימוש לבני אדם, חיות וכמובן לא פוגעת בסביבה. המערכת נשלטת באמצעות מעבד המנטר את תנאי האוויר וקובע את המינון האופטימלי של הפרמטרים השונים כמו עוצמת ה UV וזמן החשיפה, להשגת תוצאות אופטימליות בזמן אמת.

 

חסרונות של מערכות סינון מבוססות פילטר:

 

- קוטר הפילטר מגביל את היעילות.

- פילטרים קבועים ומעלים את צריכת האנרגיה.

- פילטרים "אוספים" חיידקים ויכולים להפוך בעצמם למצע

  גידול לחיידקים.

- פילטרים סובלים מבלאי מכאני המצריך תחלופת פילטרים.

- פילטרים מלאים מוגדרים כפסולת אורגנית ומצריכים הליך

  הליך פינוי מיוחד.

- המערכת דורשת כיוונון תמידי.

 

יתרונות ה"וירובסטר":

 

- ניתן לשילוב במערכות אוויר קיימות או כיחידה עצמאית.

- לא מייצר פסולת אורגנית.

- קל לשילוב, plug & play.

- כיחידה עצמאית, ניתן להציב בכל מקום ובכל צורת חדר.

- מערכת UVPE אינה מייצרת אוזון.

 

 

 

 

 

bottom of page